Soalan Lazim

PINJAMAN PERIBADI

Sekiranya saya membuat pinjaman RM3,000. Apakah gambaran jadual pembayaran balik?

Amaun Pinjaman: RM3,000

Tempoh Pinjaman: 6 bulan

Kadar Faedah: 18.0% setahun

Fi: Fi pesuruhjaya sumpah RM10 dan caj LHDN RM15

(RM) Baki Prinsipal Ansuran Bulanan Amaun Prinsipal Amaun Faedah
Amaun Pinjaman: 3,000 - - -
Pembayaran Pertama 2,532 545 467.86 77.14
Kedua 2,051 545 480.71 64.29
Ketiga 1,558 545 493.57 51.43
Keempat 1,051 545 506.43 38.57
Kelima 532 545 519.29 25.71
Pembayaran Terakhir 0 545 532.14 12.86
Jumlah pembayaran: 3,000 3,270 3,000 270

Bagaimanakah cara untuk saya memohon pinjaman peribadi ACOM (M) ?

Untuk melengkapkan kontrak anda, anda perlu melawat pejabat kami sehingga kami melancarkan pinjaman peribadi dalam talian.

Sekiranya anda memerlukan bantuan dan maklumat lanjut, sila SMS melalui WhatsApp: 03-2382-8020.

Apakah dokumen dan kelayakan yang diperlukan?

 • Dokumen Diperlukan
 • 1.Kad Pengenalan Malaysia (MyKad)
 • 2.Penyata bank pengkreditan gaji 2 bulan terkini (dalam PDF)
 • 3.Slip gaji 2 bulan terkini (dalam PDF)
  Atau penyata KWSP terkini dengan caruman minimum 2 bulan (dalam PDF)
 • 4.Bil utiliti terkini (air, elektrik, dll.)
 • 5.Lain-lain seperti yang dikehendaki oleh ACOM(M) (jika ada)
 • Kelayakan
 • 1. Berumur 18 tahun sehingga 60 tahun.
 • 2. Pendapatan Bulanan Minimum RM500
 • 3. Pekerja Swasta dan kerajaan
 • 4. Warganegara Malaysia
 • 5. Tidak Muflis
 • 6. Tidak Terlibat dengan Politik

Berapakah jumlah pinjaman yang boleh saya mohon?

Untuk kontrak pertama, anda boleh meminjam sehingga 0.5 kali ganda daripada pendapatan bulanan anda dan tidak melebihi RM10,000.

Untuk kontrak subsequence, anda boleh meminjam sehingga 5 kali ganda daripada pendapatan bulanan anda dan tidak melebihi RM100,000.

*Amaun yang anda boleh pinjam berbeza-beza bergantung pada hasil penilaian kredit anda.

Berapakah kadar faedah?

Kadar faedah tahunan adalah sehingga 18.0%.

Apakah tempoh pinjaman minimum dan maksimum?

Tempoh pinjaman minimum ialah 6 bulan dan tempoh pinjaman maksimum ialah 60 bulan (5 tahun).

*Pada permohonan pertama anda, tempoh pinjaman ialah 6 bulan tanpa mengira jumlah pinjaman.

PEMBAYARAN

Bilakah tarikh pembayaran balik pertama saya?

1. Kontrak ditandatangani sebelum atau pada 14 haribulan

→Tarikh pembayaran balik pertama ialah 1 haribulan berikutnya.

2. Kontrak ditandatangani pada atau selepas 15 haribulan

→Tarikh pembayaran balik pertama ialah 1 haribulan bulan selepas bulan berikutnya.

Bagaimanakah cara saya membuat pembayaran balik kepada ACOM(M)?

Pada masa ini, ACOM(M) hanya menerima pembayaran balik melalui pemindahan dalam talian atau deposit bank melalui bank pilihan kami. ACOM (M) tidak menerima pembayaran balik secara tunai di pejabat kami.

Bagaimanakah saya akan tahu jika pembayaran balik saya telah diterima?

Setelah pembayaran balik telah diproses, anda akan menerima SMS pengesahan daripada ACOM(M).

Bagaimanakah cara saya meminta penyelesaian penuh/awal?

Anda boleh menjelaskan sebelum tempoh matang pinjaman anda pada bila-bila masa tanpa dikenakan yuran penamatan kerana tiada tempoh lock-in. Dalam kes sedemikian, anda akan dikehendaki membuat pembayaran penuh jumlah pokok tertunggak dan faedah yang dibilkan sahaja.

Anda boleh menghubungi kami di 03-2382-8050 atau menghantar e-mel terus kepada customer@acom.com.my sebelum membayar jumlah pinjaman anda.

Bagaimanakah saya meminta bayaran balik?

Apabila kami mengesahkan bahawa anda telah membuat penyelesaian penuh dengan lebihan dana, kami akan menghubungi anda melalui panggilan atau SMS.

Jika anda membayar ansuran bulanan anda dengan lebihan dana dan ingin meminta bayaran balik sebelum penyelesaian penuh anda, sila hubungi kami di 03-2382-8050 atau hantar e-mel kepada customer@acom.com.my.

Bagaimana jika saya gagal membayar hutang bulanan saya?

Wakil dari syarikat akan menghubungi anda.

Anda akan dikehendaki membayar caj pembayaran lewat (8.0% setiap jumlah ansuran tertunggak (*1)). Ia dikira setiap hari dan dicaj pada tarikh pembayaran seterusnya.

Kaedah Pengiraan

Kaedah pengiraan untuk caj pembayaran lewat ialah: “”Amaun ansuran tertunggak x 8.0% / 365 hari x Bilangan hari lewat matang (*2).

※1 Ia bermaksud jumlah ansuran tertunggak atau baki jumlah apabila terdapat pembayaran separa.

※2 Kami menyediakan tempoh tangguh selama lima hari dari tarikh tamat tempoh, di mana caj pembayaran lewat tidak akan dikenakan. Walau bagaimanapun, selepas tempoh tangguh, caj pembayaran lewat akan dikenakan termasuk lima hari sebelumnya.

Bagaimana untuk menyemak tarikh akhir pembayaran balik saya?

Jika anda memerlukan maklumat lanjut, sila SMS melalui WhatsApp: 03-2382-8020.

Bagaimana untuk menyemak jumlah ansuran bulanan saya?

Sekiranya anda memerlukan bantuan dan maklumat lanjut, sila SMS melalui WhatsApp: 03-2382-8020.