KAEDAH PEMBAYARAN BALIK

Pada masa ini, ACOM(M) hanya menerima pembayaran balik melalui pemindahan dalam talian atau deposit bank melalui bank pilihan kami.

Cara Membayar Balik

Langkah 1

Cari mesej SMS daripada ACOM(M) dan sahkan “Payment Account Number” anda untuk pembayaran balik

* SMS dengan “Payment Account Number” akan dihantar setelah proses kontrak selesai.

* “Payment Account Number” adalah berbeza pada setiap pelanggan.

Langkah 2

Pindahkan jumlah ansuran anda dengan “ Payment Account Number “ anda

* Sila pilih atau masukkan maklumat berikut semasa membuat pemindahan anda.

Nama bank Public bank
Nombor akaun *Masukkan “Payment Account Number” anda
Rujukan *Masukkan nombor Kad Pengenalan (MyKad) anda

Soalan Lazim

Bilakah tarikh pembayaran balik pertama saya?

1. Kontrak ditandatangani sebelum atau pada 14 haribulan

→Tarikh pembayaran balik pertama ialah 1 haribulan berikutnya.

2. Kontrak ditandatangani pada atau selepas 15 haribulan

→Tarikh pembayaran balik pertama ialah 1 haribulan bulan selepas bulan berikutnya.

Bagaimanakah cara saya membuat pembayaran balik kepada ACOM(M)?

Pada masa ini, ACOM(M) hanya menerima pembayaran balik melalui pemindahan dalam talian atau deposit bank melalui bank pilihan kami. ACOM (M) tidak menerima pembayaran balik secara tunai di pejabat kami.

Bagaimanakah saya akan tahu jika pembayaran balik saya telah diterima?

Setelah pembayaran balik telah diproses, anda akan menerima SMS pengesahan daripada ACOM(M).

Bagaimanakah cara saya meminta penyelesaian penuh/awal?

Anda boleh menjelaskan sebelum tempoh matang pinjaman anda pada bila-bila masa tanpa dikenakan yuran penamatan kerana tiada tempoh lock-in. Dalam kes sedemikian, anda akan dikehendaki membuat pembayaran penuh jumlah pokok tertunggak dan faedah yang dibilkan sahaja.

Anda boleh menghubungi kami di 03-2382-8050 atau menghantar e-mel terus kepada customer@acom.com.my sebelum membayar jumlah pinjaman anda.

Bagaimanakah saya meminta bayaran balik?

Apabila kami mengesahkan bahawa anda telah membuat penyelesaian penuh dengan lebihan dana, kami akan menghubungi anda melalui panggilan atau SMS.

Jika anda membayar ansuran bulanan anda dengan lebihan dana dan ingin meminta bayaran balik sebelum penyelesaian penuh anda, sila hubungi kami di 03-2382-8050 atau hantar e-mel kepada customer@acom.com.my.

Bagaimana jika saya gagal membayar hutang bulanan saya?

Wakil dari syarikat akan menghubungi anda.

Anda akan dikehendaki membayar caj pembayaran lewat (8.0% setiap jumlah ansuran tertunggak (*1)). Ia dikira setiap hari dan dicaj pada tarikh pembayaran seterusnya.

Kaedah Pengiraan

Kaedah pengiraan untuk caj pembayaran lewat ialah: “”Amaun ansuran tertunggak x 8.0% / 365 hari x Bilangan hari lewat matang (*2).

※1 Ia bermaksud jumlah ansuran tertunggak atau baki jumlah apabila terdapat pembayaran separa.

※2 Kami menyediakan tempoh tangguh selama lima hari dari tarikh tamat tempoh, di mana caj pembayaran lewat tidak akan dikenakan. Walau bagaimanapun, selepas tempoh tangguh, caj pembayaran lewat akan dikenakan termasuk lima hari sebelumnya.

Bagaimana untuk menyemak tarikh akhir pembayaran balik saya?

Jika anda memerlukan maklumat lanjut, sila SMS melalui WhatsApp: 03-2382-8020.

Bagaimana untuk menyemak jumlah ansuran bulanan saya?

Sekiranya anda memerlukan bantuan dan maklumat lanjut, sila SMS melalui WhatsApp: 03-2382-8020.